03 Ekim 2018, aramba

rnak niversitesi renci Evi Projesi Hayata Geiriliyor

niversitemiz ve DKA ( Dicle Kalknma Ajans) tarafndan desteklenen ve proje koordinatrln niversitemiz Mhendislik Fakltesi naat Mhendislii Blm Dr. r. yesi Befrin Neval Bingl’n yapt  “rnak niversitesi renci Evinin Tarihi Abdurrahman (Mehmet) Aa Kasrna Uygun Olarak Yapm i” projesi kamps alannda hayata geiriliyor.

Dr. r. yesi Befrin Neval Bingl verdii rportajda proje ekibi, projeyi destekleyen kurumlar, projenin ama ve hedefleri ile sonular hakknda bilgilendirmede bulundu.

 Projenin ekibi kimlerden olumaktadr?

Proje ekibi benim koordinatrlmde:

Proje Koordinatr YardmcmzDicle niversitesi Mhendislik Fakltesi naat Mhendislii Blm Yap Anabilim Dal retim yesi Do. Dr. dris Bedirhanolu,

Mimari Proje Danmanlarmz Dicle niversitesi Mimarlk Fakltesi naat Mhendislii Blm Restorasyon Anabilim Dal retim yesi Do. Dr. Fatma Meral Halifeolu ve Dicle niversitesi Mimarlk Fakltesi naat Mhendislii Blm Restorasyon Yap Anabilim Dal retim yesi Dr. r. yesi Emine Datekin,

Teknik Kontrol Mhendislerimiz rnak niversitesi Mhendislik Fakltesi naat Mhendislii Blm Ulatrma Anabilim Dal retim Eleman Ara. Gr. Fikret Aar, rnak niversitesi Mhendislik Fakltesi naat Mhendislii Blm Geoteknik Anabilim Dal retim Elemanlar Ara. Gr. Gldem Korkmaz ile Ara. Gr. Bilal Korkmaz ve rnak niversitesi Yap leri Daire Bakan Ahmet Yumak’tan olumaktadr.

Statik proje danmanmz ise Diyarbakr naat Mhendisleri Odas ube Bakan Nihat Noyan ‘dr.

Projenin destekleyen kurumlar var mdr?

Projemiz Dicle Kalknma Ajans tarafndan “2018 Yl Kentsel Yaam Kalitesinin yiletirilmesi Mali Destek Program” kapsamnda desteklenmektedir. Ayrca rnak niversitesi’nin e finansman ile de desteklenmektedir.

Projeniz nerede ina edilecektir?

rnak niversitesi renci Evi Projemiz, rnak niversitesi Mehmet Emin Acar Yerlekesi ierisinde ina edilecektir.

Projenizin sresi ne kadar?

Projenin sresi 17.09.2018- 18.03.2020 tarihlerini kapsamaktadr. Dier bir ifadeyle,  18 ay ieresinde projeyi tamamlamay dnyoruz.

Projenizin ama ve hedeflerini anlatabilir misiniz?

rnak niversitesi Mehmet Emin Acar Kampsnde yaplacak olan renci evi ile ncelikli olarak rnak ilinde yaayan niversite rencilerinin yaam kalitesinin artrlmas hedeflenmektedir. Yaplacak renci evi, genlerin kltrel ve sanatsal birok faaliyeti bir arada yapmasna imkn tanyabilecek bir merkez olarak tasarlanmtr. Bu merkezin hizmete girmesi, renciler asndan rnak ilinde kstl olan sosyal hayat canlandraca gibi genlerin yeteneklerini kefetmeleri ve gelitirmelerine frsat tanyacaktr. Merkez kampste hizmete girecek renci evi, ayn zamanda rnak ilinin kltrel miras olan tarihi kasrlara zg mimariye uygun olarak ina edilecektir. renci evinin mimari projesi, rnak il merkezinde daha nceden var olan Abdurrahman (Mehmet) Aa Kasrnn mimarisi temel alnarak hazrlanmtr. Bu renci evi ile rnak iline ait tarihi zgn mimariye dikkat ekilerek, ehrin kltrel mirasna sahip klacaktr. Bununla birlikte, ehirde unutulmaya yz tutmu ta ev yapm ile ta ustal ve ta ocaklar sektrleri yeniden canlanmaya balayacaktr. renci evi yapm ii iin, blgeye ait yerel kaynaklarn etkin olarak kullanlmas ve evreye zarar vermeden srdrlebilir bir yap oluturulmas planlanmaktadr.     

Bu projeden elde edilecek ktlar nelerdir?

rnak niversitesi renci Evi, temelde kltrel ve sanatsal aktivitelerinin yaplmasna olanak salayan bir yap olarak tasarlanmtr. renci evinde; sergi alanlar, resim atlyeleri, mzik atlyeleri, fotoraf stdyosu ve karanlk oda, heykel atlyesi, el sanatlar atlyeleri, ok amal salonlar ve renci kulp odalar eklinde mahallerin bulunmas planlanmtr. Merkez kampste yaplacak olan renci evi ile genler iin ortak bir yaam merkezi oluturulmu olacaktr.

ehrin zgn tarihi mimarisine uygun olarak ina edilecek merkez, niversite rencileri ile rnak ve evresinde ikamet eden genlerin ortak kltrel ve sanatsal faaliyetler dzenlemelerine imkn tanyacaktr. Ayn zamanda bu merkez, iki grup arasnda sosyal etkileimi salayacak ve bu etkileim glenmesine katk salayacaktr. Bu merkezde dzenlenecek olan kltrel ve sanatsal aktiviteler genlerin yaam standardnn ykselmesine arac olaca gibi genlerin kendi yeteneklerini gelitirmelerine de olanak tanyacaktr. Bununla birlikte, renci evi rnak ve evresinde ikamet eden genlere niversite eitiminin nemini, kamps ieresindeki sosyal ortamn hayatlarna yapaca katklar ve kendileri ile ilgili yetenekleri kefetmeleri gibi gelecek yaamlarnda nemli olacak birok karar deneyimleyerek verebilmelerine yardmc olacaktr. rnakl genlerin rnak niversitesi’nde eitim grmek istemelerine nemli katk salayacaktr.