Ana Sayfa
Ana Sayfa  >  Mevzuat
Mevzuat

E - Mevzuat

YÖK Mevzuat   

Şırnak Üniversitesi Mevzuat 

Yönetmelikler

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmenliği

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Mediko-Sosyal Uygulama Yönetmeliği

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Yönetmeliği

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Molla Ahmed El-Cezerî Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yönergeler

Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi

Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemem Dağıtım Usul ve Esasları Yönergesi

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Fiziki Mekanlarının Kullanımı İle Tanıtım Araçlarına İlişkin Uygulama Yönergesi

İdari Personel Ödül Yönergesi

İlahiyat Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

Kantin Yönergesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulamasına İlişkin Esaslar

Konut Yönergesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi

Kalite Güvencesi Yönergesi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Öğrenci Staj Yönergesi

Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletme Yönergesi

Sosyal Tesisler Yönergesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Yemek Bursu Yönergesi

Yetkinliğe Dayalı Performans Yönergesi

Yayın Yönergesi

Yazışma Usulleri, Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

 

Diğerleri

Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri

Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu

 

Untitled Document
 • Genel Bilgiler
 • Rektörümüzün Mesajı
 • Misyon ve Vizyon
 • Değerler ve Etik İlkeler
 • Logomuz
 • Aday Öğrenci
 • Stratejik Plan
 • Faaliyet Raporu
 • Öğrenci Bilgi Sistemi
 • Öğrenci İşleri
 • Sağlık Kültür ve Spor Hizmetleri
 • İnternet Şifre Talebi
 • Kütüphane Hizmetleri
 • Kayıt Yenileme İşlemleri
 • Akademik Takvim
 • İlk Kayıt İşlemleri
 • E-Posta
 • Daire Başkanlıkları
 • ÖBS
 • EBYS
 • Ulaşım
 • Akademik Birimler
 • PBS
 • İletişim
 • ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü 73000 Şırnak - Türkiye (0486) 216 82 41 KEP: sirnakuniversitesi@hs01.kep.tr Bilgi Edinme