Misyonumu

       Toplumun ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlayarak bu bilginin uygulanmasına ilişkin deneyimleri sağlamak, toplumsal problemleri belirleyerek bunlara yönelik çözümler üretmek, bireylerin güncel bilim ve teknolojiyi takip etmesini sağlamak ve üretime katılmasını sağlamak, toplumun tarihi ve kültürel korumak, araştırmak ve gelişmesine ön ayak olmaktır.

 

Duyurular

 ...
01 Ocak Perşembe, 1970