Üniversitemizde Yeni Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Açılıyor

Tarih: 04.07.2018

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında yeni lisans programlarının yanında yeni tezli ve tezsiz yüksek lisans programları da açıyor.

Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak çok alanlı (interdisipliner) üç farklı anabilim dalında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açılmıştır.

İslam Ekonomisi ve Finansı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat ve İşletme Bölümleri ile İlahiyat Fakültesi ortak programı olarak; Uluslararası Ticaret ve Finans Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü ile İşletme Bölümü ortak programı olarak; Siyaset Ekonomisi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ortak programı olarak açılmıştır.

Tezli yüksek lisans programlarına 10’ar öğrenci, tezsiz yüksek lisans programlarına 50’şer öğrenci alınacaktır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımı 2018 Ağustos-Eylül döneminde gerçekleştirilecek olup ilanlar Sosyal Bilimler Enstitüsü web sitesinden yapılacaktır. İlanlar ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi web sitesinden de yayınlanacaktır.