Yenilikçi Üniversitenin Öncü Adımları

25 Nisan 2019, Perşembe

İnsanlığın kültür ve medeniyet tarihinde üniversitelerin önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. Bu bağlamda kadim bir ilim geleneği olan tarihimizde çok sayıda üniversite kurulmuş ve dünya bilim tarihine yön veren ilim adamları yetişmiştir. Devletimizin her ile bir üniversitede kurarak bu geleneği sürdürme projesi yerinde bir adımdır.  Hatta dünya ölçeğinden bakıldığında yenilerinin de açılması gerekmektedir.

Üniversiteler bilimsel üretim ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında bulundukları şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlayan bilimsel kuruluşlardır.  Bu perspektifle kurulan üniversitelerden biri olan Şırnak Üniversitesi kurulduğu 2008 yılından günümüze bu fonksiyonu yerine getirmiştir. Fiziki şartları itibariyle ülkemizin en güzel üniversitelerinden biridir ve açık bulunan fakülte ve yüksekokullarında yeterli öğretim elemanı bulunduğu gibi; Yıldırım Beyazıt, Selçuk, Erciyes, Sütçü İmam gibi büyük üniversitelere akademisyen desteği sağlamıştır. Üniversitemiz bünyesinde 12 ön lisans, 16 lisans ve 8 lisans üstü eğitim programı mevcuttur. Bu programlarda toplam 2536 ön lisans ve lisans öğrencisi, 285 yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve Üniversitemiz bünyesinde 282 akademik ve 222 idari personel bulunmaktadır.

Şırnak Üniversitesi kurulduğu günden itibaren her yıl artan öğrenci sayısına sahip olmuştur. Çukur olayları döneminde bu sayıda belli oranda düşüş olsa bile, 2017 yılından itibaren açılan doğru bölümlerin neticesinde yıllık ortalama 1500 öğrenci alımı gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda Üniversitemizin vizyonu olan 8-10 bin öğrenci sayısına birkaç yıl içerisinde ulaşılacaktır. Önümüzdeki yıl itibariyle yabancı öğrenci alımı da gerçekleşecektir. Bütün bunlara ilave olarak, Üniversitemiz sayısal büyümeden ziyade niteliğe önem veren bir bilim yuvası olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, Üniversitemiz tarafından şehrin bilimsel bir fotoğrafını çekmek için Şırnak 2023 Vizyon Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Her yıl en az iki uluslararası sempozyum bunun yanı sıra, paneller, konferanslar, tiyatrolar ve öğrenci kulüp faaliyetleri düzenlenmektedir. Şırnak Üniversitesi Yayınları kapsamında sadece 2018 yılında 20 kitap yayınlanırken, akademisyenlerimizin şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarına dair birçok eseri bulunmaktadır. Nitekim, 2019 yılı bölgenin, şehrin kültürel ve sosyal dokusu göz önünde bulundurularak, Üniversitemiz tarafından Molla Ahmed El - Cezeri Yılı ilan edilmiş ve Molla Ahmed El – Cezeri’nin yaşam felsefesini yansıtan kavramları konu edinen çeşitli etkinlik ve organizasyonlar düzenlenmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde kurulan Şırnak Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Anonim Şirketi şehrin ve bölgenin başta iş adamları olmak üzere yatırımcı ve araştırmacılarına proje yazımı ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.  Böylece yerel kalkınmaya katkı sağlarken Merkezi Laboratuvar da Habur Sınır Kapısı’ndan geçişi sağlanan ürünler ve bölgenin ihtiyaç duyduğu analizler yapılmaktadır. Bir diğer faaliyet olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) kuruldu. Üniversitemiz kamu-sanayi İş Birliği Kapsamında Çeşitli Projelere ve Araştırma Çalışmalarına katkı sağlamaktadır. Akademisyenlerimiz tarafından 26 milyon TL değerinde proje eklifi yapılmış olup, bunun yaklaşık 7 milyon TL değerindeki kısmı Avrupa Birliği, Büyük Elçilikler, TUBİTAK, GAP ve DİKA vb. kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.

Yine Üniversitemiz bünyesinde Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezi (TÖMER) kuruldu. Ayrıca kurumumuz, ülkemizde dijital- okur yazarlıkeğitimini veren ilk sekiz üniversiteden biri olarak, dijital okuryazarlık derslerini önümüzdeki dönemlerde zorunlu hale getirmeyi düşünmektedir.

Üniversitemiz, Şırnak İŞKUR İl Müdürlüğüyle halkımıza iş imkânı sağlayabilmek için sürekli diyalog halinde olup, 2018’de 120 vatandaşı, 2019 Mart ayı itibariyle de 50 vatandaşı istihdam etmiş bulunmaktadır.

Üniversitemiz tarafından 44 oda, 88 yataklı konukevi hizmete açılmıştır. Ayrıca öğrencilerin, çalışanlarının ve ilimizde yaşayanların da yararlanabileceği bay ve bayan fitness salonu, kapalı spor salonu (voleybol, basketbol ve salon futbolu.) 4 adet tenis kortu, açık spor alanı (voleybol ve basketbol), sentetik çim saha, yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet halı saha ve kafeterya faaliyete geçirilmiştir.

Üniversitemiz şehrin sosyo-ekonomik hayatına değer ve kalite katacak çok sayıda faaliyet de yapmaktadır. Yıkılan tarihi kasırların planlarının hazırlanarak orijinal taş malzemeleriyle yeniden inşası, unutulmaya yüz tutmuş zanaatlardan biri olan kilimler için atölye kurulması, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve girişimci kadın sarayının yapılması, bilim merkezi, yoğurt fabrikası, mantar üretim tesisi, örnek bir kreş uygulaması ve yaban hayvanları rehabilitasyon merkezi kurulması bu faaliyetlerden sadece bir kaçıdır.  

Şırnak’ta 2013 yılında ortaöğretim düzeyindeki okullara giden öğrenci sayısı %33 gibi düşük bir oran iken 2019 yılına geldiğimizde Üniversitemizin %60 öğrenci Şırnak’lı öğrencilerden oluşmaktadır. Böylece başta kız öğrenciler olmak üzere gelir düzeyi düşük ve dezavantajlı öğrenciler için her ile açılan üniversiteler eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada önemli bir misyonu yerine getirmektedir. 

Sonuç olarak üniversitelerin fonksiyonu doğru anlamak için değişen dünyayı iyi okumak ve üniversiteleri yerinde gözlemlemek gerekir. Bu doğrultuda bir üniversitenin bulunduğu şehir ve bölgeye etkisi ve katkısını görmek isteyen herkesi Şırnak Üniversitesi’ne davet ediyoruz.