Üniversitemizde 4 Yeni Bölüm ve 6 Program Daha Açıldı

20 Haziran 2019, Perşembe

Üniversitemiz gerek bölge gerekse ülke bazında öğrencilerinin ve çalışanlarının gündelik yaşam içerisindeki ihtiyaçlarının yanı sıra, her türlü sosyo-kültürel ve sportif gereksinimlerini de karşılayacak donanımlı bir kampüs alanına sahiptir. Yaptığımız bilimsel ve sosyal sorumluluk projeleri, kültürel-sanatsal etkinlikler ile Şırnak’ın sosyal yaşamına katkı sunmayı hedeflemenin yanı sıra hem kamu hem de özel sektör kuruluşları ile iş birliği içerisinde topluma hizmet edinmeyi ilke edinmektedir.

 

Öncelikle öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimseyen Üniversitemiz, topluma ve geleceğe yön verecek, çevreye duyarlı bireyler yetiştirerek bölgede nitelikli eğitim ve öğretim veren bir çekim merkezi olmayı hedeflemektedir.

 

Yenilikçi ve girişimci eğitim anlayışı ile hareket eden Üniversitemiz, öğrencilerinin akademik ve bireysel gelişimini destekleyecek ve geleceğe yön verecek yetenekler yetiştirerek toplumun sosyo-ekonomik yaşamına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bünyesinde açtığı yeni bölümlerde istihdam alanın geniş olduğu ve nitelik anlamında bölgeye ve ülkeye katkı sağlayabilecek bölümleri açma stratejisi ile hareket etmektedir.

 

Bu nedenle, Üniversitemiz bünyesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alınması konusundaki teklifi 09/05/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca aşağıda adı geçen fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullar bünyesinde belirtilen bölüm ve programlara öğrenci alınması uygun görülmüştür.

 

 

Fakülte

Yüksekokul

Meslekyüksekokulu

 

Bölüm-Program Adı

 

Öğrenci Kontenjan Sayısı

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

Müzik (Özel Yetenek Sınavı) Bölümü

40

 

Mühendislik Fakültesi

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

40

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Sağlık Yönetimi Bölümü

50

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

40

 

Şırnak Meslek Yüksekokulu

 

 

 

 

İlk ve Acil Yardım Programı

 

50

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

 

50

Otomotiv Teknolojisi Programı

30

İnşaat Teknolojisi Programı

30

 

İdil Meslek Yüksekokulu

 

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programı

30

Cizre Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi Programı

30