İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi’nin İlk Sayısı Yayımlandı

09 Ocak 2020, Perşembe

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından  İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi (The Journal Of Economic And Administrative Approaches) yayımlandı. Yılda iki kez Haziran (Bahar) ve Aralık ( Güz ) dönemlerinde  elektronik ortamda yayımlanacak olan ulusal hakemli derginin ilk sayısına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeaa

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/26976

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/26975

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/26977

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/26978