Üniversitemizde Tarım Öğretiminin 174. Yılı Kutlama Etkinliği ve Meyvecilik Paneli Düzenlendi

10 Ocak 2020, Cuma

Üniversitemiz, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Mühendisleri Odası Şırnak Temsilciği tarafından “Tarım Öğretiminin 174. Yılı Kutlama Etkinliği ve Meyvecilik Paneli” düzenlendi.

 

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel’in yanı sıra, kamu kurum amirleri ile Üniversitemiz personeli katıldı.

 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, Tarımsal gelişmenin en önemli unsurunun eğitim ve eğitimli çiftçiden geçmekte olduğunu söyledi.  Sadece tarım da değil tüm üretim kollarında verimliliği en çok arttıran unsurun eğitim olduğu ifade eden Demirel,  “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2023 yılı hedefleri doğrultusunda tarım sektörümüz; eğitimli, bilinçli sorun çözme ve iş birliği yapma yeteneği yüksek hayat boyu öğrenmeyi özümsemiş eleman ve yatırımcıya ihtiyaç duyacaktır. Bu ihtiyacı karşılayacak olan da sürdürülebilir bir gelişim için üreticimizi bilgiyle buluşturacak değerli akademisyenlerimiz ve bunun yanında sektörün ihtiyacını karşılayacak olan Ziraat Fakültemizden mezun olan nitelikli öğrencilerimizden geçmektedir. Tarımsal öğretimde bilim ve teknolojiyi kullanarak, Türk tarımının daha ileri noktalara geleceğine inancımızın tam olduğunu belirterek, Tarım Öğretiminin 174. yılını kutluyorum, çiftçilerimizin ve sektör paydaşlarımızın bereketli bir yıl geçirmesini diliyorum.” dedi.  

 

Sonrasında söz alan Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Seyyid Irmak da 10 Ocak tarihinin, ülkemizde tarım öğretimine başlamanın 174. Yıl dönümü olduğunu söyledi. Irmak “Bugün ülkemizde 40 tane Ziraat Fakültesi ve 2 tane Yüksekokul ile tarımsal öğretim sürdürülmekte ve ülkenin ihtiyacı olan Ziraat Mühendisleri yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Ülkemiz sanayisi ne kadar gelişirse gelişsin, bilim ve teknolojide ne kadar ilerlerse ilerlesin, Türkiye her şeyden önce bir tarım ülkesidir. Zira ülke ve bölge olarak dünyanın en zengin, en verimli toprakları üzerinde yaşıyoruz. Bununla birlikte dünyada tarımsal üretimi yapılan birçok stratejik bitkinin anavatanı bu topraklardır. Henüz yeni kurulmuş olan Fakültemizin, en kısa sürede fiziki altyapısını tamamlayıp, akademik kadrosunu güçlendirerek bilim ve araştırma dünyasında saygın bir yer edinmesi, bölgesinde tercih edilen bir fakülte haline gelmesi, kendisinden beklenen misyonu yerine getirmesi temel hedefimiz olmakla beraber en büyük dileğimizdir.” ifadelerini kullandı.

 

Rektörümüz Prof. Dr. Erkan da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kurumlar arası iş birliği ve diyalogla sorunların çok daha hızlı bir şekilde çözülebildiğini dile getirdi. Rektör Erkan “Üniversite olarak her türlü proje, etkinliğe destek ve sorunların çözümü noktasında kapımız tüm kurumlara açıktır. Kurum olarak üretimin içinde olmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Bilinçli tarım için sorunlara çözüm üretmeyi amaçlamaktayız. Örneğin; kampus alanında 9-10 dönümlük bir sera faaliyeti için Ticaret Sanayi Odası Başkanımızdan destek sözü almış bulunmaktayız” dedi.

 

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’da, terör olayları öncesinde ilimizin tarımsal alanda ve hayvancılık alanında birçok faaliyetinin olduğunu belirtti. Yarka “Kentimizde tarım ve üretim her ne kadar teröre bağlı olaylar nedeniyle zarar görmüş olsa da Bakanlığın ilettiği rakamlara göre ilimizin hayvancılıkta 11. sırada olması bizler için önemli ve umut vericidir. Şırnak Belediyesi olarak, 31 Mart 2019 seçimlerinden bu yana tarım ve hayvancılığı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaktayız. Örneğin seracılık, fıstıkçılık, cevizcilik vb. faaliyetlere desteklerimizi sunmaktayız. Ayrıca ilimizin su ile ilgili sorunlarını çözmek için çalışmalar yapmaktayız. Önümüzdeki haftalarda tarım ve tarımsal kredi faaliyetleri konusunda yapılacak olan genel bir toplantı için çok yoğun bir çalışma içeresindeyiz.  Bu vesileyle de konuyla ilgili kurumlarımızdan ve sivil toplum örgütlerimizden gerekli hazırlıkları yapmaları çağrısında bulunuyorum” ifadelerinde bulundu.

 

Etkinlikte son olarak söz alan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ise ülkemizde tarımın gelişmesi için birçok alanda çalışmalar yapıldığını söyledi.  Sanayileşme süreci ile birlikte tarımın eski önemini kaybettiği gibi bir algı oluşmuş durumda. Ancak şu bir gerçek ki ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun tarım ve tarımsal faaliyetlerin değeri kaybolmayacaktır. Pehlivan “Dünya, tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan, bilgi ve bilişim toplumuna daha sonra da uzay çağına doğru yol almaktadır. Bu süreçlerle birlikte gelişmiş ülkeler tarımsal sanayiyi uygulamayı başarmıştır. Avrupa’da Hollanda ve Belçika gibi devletler bu uygulamanın iyi örneklerindendir. Amerika’dan da bir örnek vermek gerekirse; tarımda çalışan kesim, nüfusun sadece yüzde 2’lik bir dilimini oluşturmasına rağmen gayri safi milli hasılaya olan etkisi 120 milyar dolar civarındadır. Ancak ülkemizde tarımda çalışan nüfus oranı yüzde olarak daha fazla olmasına karşın gayri safi milli hasılaya olan katkısı çok çok daha azdır. Ama şu gerçeği de göz ardı etmeyelim ülkemizde tarımla ilgili son 15 yılda çok çok önemli hamleler gerçekleştirildi ve tarıma verilen destekler artırıldı. Tarımsal destekle birlikte ürün çeşitliliğini artırmak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri tarım sektörüne yansıtabilmek, yerli ve milli tohum üretimine yönelmek ve kooperatifçiliğe önem vermek başlıca görevlerimiz arasında bulunmalı. ” dedi.

 

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan’ın yaptığı “Şırnak Yöresinde Meyveciliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu panel düzenledi.

Panelde ilk önce söz alan Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yelderem Akhoundnejad “Şırnak ve Çevresinde Yapılan Sebzecilikte Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, daha sonra söz alan Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nevzat Sevgin de “Şırnak İli Meyvecilik Potansiyeli ve Meyveciliğin Durumu” ile ilgili konular hakkında bilgilendirmelerde bulundular.  Bir diğer panelist olan Ziraat Mühendisi Hurşit Acar da “Şırnak İlinde Meyveciliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konusuna değindi. Panelin son konuşmacısı Prof. Dr. Seyyid Irmak da “Şırnak Yöresinde Ceviz Yetiştiriciliği” konusuyla ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

 

Program, panelistlere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.