Genel Bilgiler

12 Ağustos 2014, Salı

Üniversitemiz 22 Mayıs 2008 tarihinde, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun Ek 101. Maddesi uyarınca kurulmuştur. Aynı yıl, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Prof. Dr. Ali AKMAZ’ı Üniversitemize Kurucu Rektör olarak atamıştır. Rektörlük süresi 2012 yılında dolan Prof. Dr. Ali AKMAZ, Üniversitemizde ilk kez yapılan Rektörlük Seçiminde en fazla oyu almış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL tarafından Eylül 2012’de ikinci kez Rektör olarak atanmıştır.

Kurucu Rektör Prof.Dr. Ali AKMAZ'ın 2015 yılı Şubat ayında Rektörlükten ayrılmasından sonra, yapılan Rektörlük Seçiminde en fazla oyu alan Prof.Dr. Mehmet Nuri NAS, 18 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Rektör olarak atanmıştır.

28 Temmuz 2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten atanan  Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN, YÖK'ün önerdiği adaylar arasından 13 Haziran 2018 tarih 2018/16 sayılı karar ile Cumhurbaşkanınca  resmen atanmıştır.

Kuruluşumuzdan bu yana her geçen gün büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımıza devam ederek başarı grafiğimizi yükseltmekteyiz. Şırnak Üniversitesi olarak kuruluş aşamasında dört akademik, bir idari personel ve bir geçici personelle başladığımız yolumuza, 289 akademik personel, 221 idari personel, 95 sürekli işçi-hizmetli personel ve 3260 öğrencisiyle devam ederek büyük bir aile olmanın haklı bir gururunu yaşamaktayız.

Fiziki imkansızlıklara rağmen Üniversitemizi bilim yuvası yapma çabamızdan hiçbir zaman taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizde dört Meslek Yüksek Okulu, iki Yüksek Okul, beş Fakülte, iki Enstitü ve Rektörlüğümüze bağlı üç Bölüm ile 73 açık bölümümüz mevcuttur. Açık olan 73 bölümün 37 sinde fiilen eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Fakültelerimiz ve Bölümleri şunlardır:

Fakültelerimiz

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İşletme Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Sosyal Hizmet

Sağlık Yönetimi

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Maden Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü.

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bitki Koruma Bölümü

Biyosistem Bölümü

Gıda Bölümü

Peyzaj Bölümü

Su Ürünleri Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümü

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Zootekni Bölümü

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik Bölümü

Resim Bölümü

 

Enstitülerimiz

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Yüksekokullarımız

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrönörlük Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Rekreasyon

Spor Yöneticiliği

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

 

Meslek Yüksekokullarımız

Şırnak Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Çocuk Gelişimi Programı

Elektrik Programı

İlk ve Acil Yardım Programı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

İnşaat Teknolojisi Programı

Makine Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Ototmotiv Teknolojileri Programı

Sondaj Teknolojileri Programı

Cizre Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı Programı

Çocuk Gelişimi Programı

Elektronik Haberleşme Programı

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Programı

Silopi Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Dış Ticaret Programı

Yönetim ve Organizasyon Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Programı

İdil Meslek Yüksekokulu

Arazi Muhafaza ve Islah Programı

Çocuk Gelişimi Programı

Sosyal Hizmetler Programı

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programı

Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Programı

Laborant ve Veteriner Sağlığı Programı