Rektörün Mesajı

 

Rektörün Mesajı

Neden Şırnak Üniversitesi?

Akademik Birimler

Kontenjanlar ve Puanlar

Burs ve Sosyal İmkânlar

Eğitim ve Araştırma İmkânları

Öğrenci Değişim Programları

Yurt ve Barınma İmkânları

Beslenme ve Sağlık Hizmetleri

Sosyal ve Kültürel Yaşam

Tanıtım Katalogu

Tanıtım Filmi

İletişim Bilgileri

Ulaşım

 

Sevgili Öğrenciler,

Uzun ve çok zahmetli bir süreçten sonra, sizin ve ailenizin bundan sonraki hayatını büyük ölçüde etkileyecek olan tercih aşamasına geldiniz. Hepinizin çok heyecanlı olduğunu, tercihlerinizi yaparken endişelerinizin olduğunu ve aklınızdaki birçok soruya cevap aradığınızı biliyorum. Bu nedenle tercihlerinizi yaparken aceleci olmamanızı, konunun uzmanı kişilerden yardım almanızı ve tercihlerinizi yaparken sadece bugünün koşullarını dikkate almamanızı tavsiye ediyorum.

Üniversiteler evrensel nitelikte kurumlardır. Bu nedenle, üniversitelerimiz evrensel ölçüde bilgi üretmek, sunduğu eğitim öğretim hizmetinin kalitesini sürekli geliştirmek ve dünya ölçeğinde rekabet edebilecek insan kaynağını yetiştirmek zorundadır.

Üniversitemiz 2008 yılında kurulmuştur. Üniversitemizin misyonu: Evrensel bakış açısıyla bilgi ve teknoloji üretmek, ürettiği bilgi ve teknolojiyi bölgenin ve ülkenin kalkınması yararına kullanmak, ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine öncülük etmek, ülkenin ihtiyaç duyduğu araştırmacı, paylaşımcı, sorgulayıcı, çözümleyici, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine prensip edinmiş, kültürlü ve estetik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir. Üniversitemiz kuruluşundan bu yana benimsediği misyonu ve uluslararası alanda kabul gören saygın bir üniversite olma vizyonu ile sunduğu hizmetleri nitelik ve nicelik olarak sürekli geliştirerek hızla büyümektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, kaliteli ve sayıca yeterli bir öğretim elemanı kadrosu oluşturarak, fiziki imkânlarımızı geliştirerek, siz çok kıymetli öğrencilerimize huzurlu bir ortamda en kaliteli eğitimi vermenin gayreti içinde olacağız. Sizlerin amaçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak bizim en öncelikli hedefimizdir.

Sizleri Üniversitemize davet ediyorum. Şırnak Üniversitesi’nin 2008 yılında kurulması ile başlayan kutsal yolculuğumuzda sizleri önce öğrencimiz, daha sonra mezunlarımız olarak en iyi yerlerde görmek ve hatta ileride çalışma arkadaşlarımız olmanız bizlere mutluluk verecektir.

Yapacağınız tercihlerin sizler için en hayırlı şekilde sonuçlanmasını dilerim.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan

                                                                             Rektör