Özel Kalem Müdürü

 

 

Mehmet Sıddık Erden

Rektörlük Özel Kalem Müdürü

Tel : 0 486 216 82 40 Dahili 2003

Fax: 0 486 216 82 43