Değerler ve Etik İlkeler

Temel Değerlerimiz

 • Şeffaflık

 • Özgürlük

 • Özgünlük

 • Adalet ve Eşitlik

 • Bilimsellik

 • Evrensellik

 • Yenilikçilik

 • Etik Değerlere Bağlılık

 • Paylaşımcılık ve Katılımcılık

 • Kalite Odaklılık

 • Bölge, Ülke ve Dünya Sorunlarına Duyarlılık

 • İnsan Haklarına ve Çevreye Saygılı Olmak

Etik İlkelerimiz

 • İnsan İlişkilerinde Kamu Haklarına Saygı, İyi Niyet ve Saygınlığa Özen Gösterme

 • Cinsiyet, Din, Mezhep, Irk, Etnik Köken Gibi Her Türlü Ayrımcılıktan Kaçınma

 • Üniversitede Her Konuda Özgür Tartışma Ortamını Sağlama

 • Üniversite Faaliyetlerinde Kişisel ve Fikri Haklara Saygı Gösterme

 • Koşullar Ne Olursa Olsun Bilimsel Gelişme Sürecini Destekleme

 • Bütün İlişkilerde Her Zaman Saygı ve Nezaket Kuralları Çerçevesinde Davranma

 • Bilgi Edinme Hakkı Çerçevesinde Paydaşları Bilgilendirme

 • Üniversite Kaynaklarının Yerinde, Zamanında, Amacına Uygun ve Verimli Olarak Kullanılması

 • Üniversitemizin Faaliyet Gösterdiği Her Alanda Performansının Sürekli İyileşmesi İçin Çalışma

 • Üniversitemizle İlgili Her Türlü İşlemde Yürürlükteki Yasaları Gözetme