Temel Değerlerimiz

 • Şeffaflık
 • Özgürlük
 • Özgünlük
 • Adalet ve Eşitlik
 • Bilimsellik
 • Evrensellik
 • Yenilikçilik
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Paylaşımcılık ve Katılımcılık
 • Kalite Odaklılık
 • Bölge, Ülke ve Dünya Sorunlarına Duyarlılık
 • İnsan Haklarına ve Çevreye Saygılı Olmak

 

Etik İlkelerimiz

 • İnsan İlişkilerinde Kamu Haklarına Saygı, İyi Niyet ve Saygınlığa Özen Gösterme
 • Cinsiyet, Din, Mezhep, Irk, Etnik Köken Gibi Her Türlü Ayrımcılıktan Kaçınma
 • Üniversitede Her Konuda Özgür Tartışma Ortamını Sağlama
 • Üniversite Faaliyetlerinde Kişisel ve Fikri Haklara Saygı Gösterme
 • Koşullar Ne Olursa Olsun Bilimsel Gelişme Sürecini Destekleme
 • Bütün İlişkilerde Her Zaman Saygı ve Nezaket Kuralları Çerçevesinde Davranma
 • Bilgi Edinme Hakkı Çerçevesinde Paydaşları Bilgilendirme
 • Üniversite Kaynaklarının Yerinde, Zamanında, Amacına Uygun ve Verimli Olarak Kullanılması
 • Üniversitemizin Faaliyet Gösterdiği Her Alanda Performansının Sürekli İyileşmesi İçin Çalışma
 • Üniversitemizle İlgili Her Türlü İşlemde Yürürlükteki Yasaları Gözetme

5.01.2023