Misyonumuz

Şırnak Üniversitesi; Üç Ülkenin kavşağında olma sorumluluğuyla bilime, kültüre ve sanata, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunmayı ve disiplinler arası araştırmalar yapmayı, kamu yararını gözeten, bulunduğu kentin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunmayı ve insan odaklı, sosyal sorumluluğa, çevre bilincine sahip, farklılıklara saygı gösteren bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. 

Vizyonumuz

Nitelikli bilimsel çalışmalarla; bölgesel potansiyel ile uluslararası birikim arasında köprü olan, insani değerleri yaygınlaştıran, yenilikçi bir araştırma üniversitesi olmaktır. 

24.01.2024